URL doorverwijzing

URL staat voor Uniform Resource Locator
Dit is het volledige website adres zoals bijvoorbeeld: http://www.mijndomein.nl

Een URL doorverwijzing kan enkel ingesteld worden op een Domeinnaam-, E-mail of een Webhosting pakket. 

Heb je een doorverwijzing ingesteld, maar zie je dit niet terug in jouw Internet Browser? Verwijder de tijdelijke internet bestanden van de Browser en herlaad de pagina opnieuw.

Zie voor algemene uitleg het artikel over doorverwijzen.


Transparant
De optie transparant kan gezien worden als een raamwerk waarin de doorverwijzing plaats vindt.
Dit domein opent een "iframe" waarin de opgegeven URL wordt ingeladen.

Hierdoor ziet de bezoeker niks terug van de doorverwezen URL binnen dat "iframe".
Ook heb je de optie om een pagina titel op te geven samen met een favicon.

Bepaalde websites en services zoals Google Sites, Facebook, Twitter en LinkedIn blokkeren deze vorm van doorverwijzing.
Houd hier rekening mee bij de keuze voor de type van de doorverwijzing.


Favicon
Een favicon is een icoon/afbeelding die naast pagina titel wordt getoond en enkel is in te stellen als de optie voor "Transparant" is ingeschakeld.


301
Alle verzoeken naar het domein dat doorverwijst, krijgen specifiek een 301 HTTP response terug.
Dit is een zoekmachine vriendelijke doorverwijzing aangezien het een permanente doorverwijzing is.


302
Alle verzoeken naar het domein dat doorverwijst, krijgen specifiek een 302 HTTP response terug.
Gebruik deze optie als het een tijdelijke doorverwijzing betreft.


Belangrijk!
Indien de URL een "tilde" ( ~ ) als karakter in het webadres bevat, vervang de "tilde" ( ~ ) met:   %7E


Instellen

 1. Log in op het mijndomein.nl account, zie indien nodig: Inloggen.
 2. Kies bij het domein t.h.v. "Domeinnaam" voor "Instellingen".
 3. Klik vervolgens op "doorverwijzen".
 4. Nadat de pagina geladen is kun je kiezen uit de verschillende opties, kies hier voor "Een doorverwijzing".
 5. Geef vervolgens op naar welk URL dit domein toe moet verwijzen.
 6. Zet de optie "Transparant" aan of uit, zie de bovenstaande beschrijving.
 7. Transparant aan?
  Zo ja, geef indien nodig een "Pagina titel" en of een "Favicon" URL pad op.
 8. Transparant uit?
  Zo ja, kies voor de type "301" of "302" doorverwijzing.

Uitzetten

 1. Log in op het mijndomein.nl account, zie indien nodig: Inloggen.
 2. Kies bij het domein t.h.v. "Domeinnaam" voor "Instellingen".
 3. Klik vervolgens op "doorverwijzen".
 4. Nadat de pagina geladen is, kun je kiezen uit de verschillende opties, kies hier voor "Hosting op server" of "Geen".
 5. Sla de wijziging vervolgens op.

Was dit artikel nuttig?