Beschikbare instellingen in Webmail

Alle mogelijke instellingen voor webmail zijn hieronder weergegeven. Hier kun je bij door in de webmail op "Instellingen" te klikken.

Zie voor algemene uitleg het artikel over Webmail uitleg.


Gebruikersinterface


Opmaak Mailbox


Berichten aanmaken


Berichten weergave


Adresboek


Speciale mappen


Serverinstellingen

Was dit artikel nuttig?