Basispagina

Elke Websitemaker website heeft standaard 1 pagina waar alle inhoud op wordt gebaseerd. Dit is de "Binnenkomstpagina". Dat klinkt ingewikkelder dan het is, maar dat valt wel mee.

Een artikel, media-album, formulier en categorieën worden op basis van een pagina weergegeven. Initieel staan deze aan de "Binnenkomstpagina" gekoppeld. Dit betekent dat de hoofduitvoer blok van de "Binnenkomstpagina" wordt vervangen door een artikel, media album, formulier of categorie waarop geklikt is. Maar de rest van de uitvoerblokken blijven ongewijzigd.

Dit wil zeggen dat alle blokken die je op de "Binnenkomstpagina" hebt geplaatst overal hetzelfde zullen zijn, behalve de hoofduitvoer. De hoofduitvoer wordt gebruikt om de hoofdinhoud ("content") in weer te geven.

Je kunt zelf voor artikelen, media albums, formulieren en categorieën ieder een eigen pagina instellen. Hierdoor wordt elk onderdeel op een andere pagina gebaseerd dan de "Binnenkomstpagina". De pagina's die je koppelt zul je naar eigen wens kunnen inrichten. 

Belangrijk!
Let er wel op dat je geen blokken plaatst in de hoofduitvoer aangezien dit vervangen wordt door de hoofd content van het weer te geven artikel, album, formulier of categorie.


Instructie:

 1. Log in op de Websitemaker beheer.
 2. Klik boven in het scherm op het beheer tabblad "Instellingen".
 3. Klik op "Overige instellingen" in het menu aan de linkerkant van het scherm om de onderliggende opties te weergeven.

  Je kunt voor de volgende opties ieder "basispagina" opgeven.
  Maak wel eerst de pagina aan voordat je de instelling kunt instellen.

  • Artikelen
  • Media album
  • Formulieren
  • Categorieën

 4. Klik op "Opslaan".

Zie voor de beeldvorming de instructievideo: http://youtu.be/qIZaj3A1jYo


Was dit artikel nuttig?