E-mail van WIPO legitiem?

Wat is de WIPO?
WIPO staat voor World Intellectual Property Organization. Vertaald naar het Nederlands is dat de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendommen. De WIPO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, heeft 184 lidstaten en beheert 23 internationale verdragen. Het hoofdkantoor van de WIPO staat in Genève, Zwitserland.


Wat doet WIPO?
De WIPO bemiddelt en beslist bij geschillen over onder andere, maar niet uitsluitend, domeinnamen. Zoals met ieder geschil over een domeinnaam, moet de klager bewijzen dat de houder van de domeinnaam in strijd is met 3 regels:

  • De domeinnamen lijken verwarrend veel op de merknaam
  • De domeinnaamhouder heeft geen enkel recht of gewettigd belang bij de domeinnamen
  • De domeinnaam is bewust, met een negatief doel, geregistreerd

Iemand die vindt dat zijn merknaam, handelsnaam of (een deel van) zijn domeinnaam onrechtmatig wordt gebruikt kan eerst een verzoek aan de domeinnaamhouder sturen om de domeinnaam waar hij of zij meent recht op te hebben over te dragen. Als jij die bewuste domeinnaam hebt en jij gebruikt deze rechtmatig, dan hoef je hier niet op te reageren. De eiser kan dan zijn claim neerleggen bij de WIPO

Als domeinhouder moet je dan kunnen laten zien dat je de domeinnaam gebruikt om bijvoorbeeld producten of diensten, die betrekking hebben op de domeinnaam, aan te bieden. Je mag geen domeinnamen registreren om de markt voor producten of diensten af te bakenen. Je kunt dus niet zomaar alle domeinnaam varianten op de merknaam 'Volvo' registreren omdat je een dealer ben van dit merk en geen domeinnamen over wilt laten voor andere dealers.

Gebruik je de domeinnaam zonder bijbedoelingen en zonder anderen te dwarsbomen, dan ben je niet direct verplicht om de domeinnaam over te dragen bij een verzoek van de eiser. Dit wordt anders als de WIPO het verzoek aan jou doet. Als de WIPO dit verzoek doet, is het een rechtsgeldig verzoek en ben je verplicht de domeinnaam over te dragen. Ook wij als hostingprovider moeten hier aan voldoen. Een beslissing van de WIPO moeten wij altijd opvolgen en de domeinnaam overdragen aan de, door de WIPO opgegeven, rechtmatige eigenaar.

Was dit artikel nuttig?