Inloggen op een database

Inloggen op een database kan vanuit de phpMyAdmin beheeromgeving. Dit is een specifieke beheersite waarmee je de inhoud van een database gebruiksvriendelijk weer kunt geven om er indien nodig wijzigingen in aan te brengen.

Zie indien nodig het artikel met uitleg over MySQL database beheer.

Houd er rekening mee dat de phpMyAdmin beheeromgeving per database anders is. Elk database bevat andere login-gegevens. Het is altijd nodig om eerst in te loggen op de betreffende database alvorens je wijzigingen kunt uitvoeren.


Inloggen op phpMyAdmin

  1. Ga naar: https://phpmyadmin.mijndomein.nl
  2. Log in met de login gegevens voor de betreffende database.
Server: db.domeinnaam.nl
(vul hier jouw domeinnaam in met db. ervoor)
Username: mdxxxxxxdbxxxxxx
(gelijk aan de database naam, zie jouw database beheer)
Password: *************
(wachtwoord vergeten?)

Voorbeeld:

Was dit artikel nuttig?