.htaccess en Webhosting Plus

In dit artikel leggen we de werking van .htaccess samen met Webhosting Plus uit.

Op het Webhosting Plus pakket bieden we een uitgebreidere functionaliteit voor .htaccess aan dan bij het Webhosting pakket.

Dit houdt in dat we de volgende modules aanbieden en ondersteunen:

core mod_log_config mod_logio prefork http_core mod_so mod_alias mod_auth_basic mod_authn_file mod_authz_default mod_authz_groupfile mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_cgi mod_deflate mod_dir mod_env mod_mime mod_negotiation mod_php5 mod_reqtimeout mod_rewrite mod_rpaf mod_setenvif mod_ssl mod_status

Belangrijk: De instelling "RewriteBase /" is vereist op Webhosting Plus bij het gebruik van Rewrite regels.

Dit artikel is alleen van toepassing op het Webhosting Plus pakket, klik hier voor meer informatie over een pakketwijziging.


Wat is .htaccess?


Verhoog PHP limiet

  • Maak een .htaccess bestand aan en zet de volgende waarde bovenaan in het bestand:
    php_value memory_limit 128M
    Waarbij 128M dus 128 MB aan PHP geheugen is, kun je dit wijzigen naar maximaal 225M voor respectievelijk 225 MB PHP geheugen.

Weergeef PHP foutmeldingen

Standaard worden PHP foutmeldingen weergegeven op je website, en daarnaast ook weggeschreven naar het bestand error.log binnen de folder "log" op jouw FTP omgeving.

Dit betekent echter dat hackers mogelijk gevoelige informatie kunnen verzamelen als er een foutmelding verschijnt. De beste oplossing is uiteraard het oplossen van de oorzaak van de foutmelding, want die staat er niet voor niets. Als je ervoor kiest om de foutmelding te negeren dan kun je deze verbergen door de volgende regels op te nemen in je htaccess bestand:

php_flag display_errors off
php_value error_reporting 0

Webserver tijdzone

Standaard staat de server tijd op de zogenaamde Coordinated Universal Time (UTC) tijd.

Het is gebruikelijk dat de webapplicatie zelf omgaat met tijdzones. Mocht je echter alsnog een andere tijdzone willen instellen dan kan dit ook door een wijziging in het .htaccess bestand van jouw website te maken:

php_value date.timezone "Europe/Amsterdam"

Alle geldige tijdzones staan vermeld op http://php.net/manual/en/timezones.php


Verhoog upload limiet

Het standaard upload limiet is 32 MB. Om het upload limiet op te hogen, plaats je onderstaande codes in het .htaccess bestand.

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M

Was dit artikel nuttig?