Bedrijfsnaam of je naam wijzigen

Het is in je account niet mogelijk om je naam of een bedrijfsnaam te wijzigen.

Ook al gaat het hier maar om 1 letter, punt of komma, bij een wijziging van naam ziet de uitgevende partij dit als een houderwijziging. De domeinnaam moet dan worden overgedragen aan een nieuwe houder.

Omdat de geregistreerde houder van de domeinen wijzigt moet er een nieuw mijndomein.nl account aangemaakt te worden met de nieuwe (bedrijfs)naam. Vervolgens kun je de domeinen overzetten naar dit nieuwe account.

Om een nieuw mijndomein.nl account aan te maken met de nieuwe (bedrijfs)naam kun je gebruik maken van het artikel domeinen overdragen. Bij het volgen van de instructies in dit artikel kies je voor "Nieuw account".

Mocht je er ondanks de instructies niet uitkomen neem dan gerust contact op met onze helpdesk.

Was dit artikel nuttig?