ownCloud

Met ownCloud is het mogelijk je eigen cloud te creëeren. Hierdoor ben je niet meer afhankelijk van Dropbox, Google Drive of andere gratis diensten waarbij er vaak twijfels zijn over je privacy.